Accountancy
Accountancy

HBO Opleiding
4406
4 Jaar
Voltijd, Deeltijd, Duaal
Administratie, Economie & Financieel
2
Aequor
1565,-

Inhoud
De propedeuse (1 jaar) bestaat uit een aantal economische vakken, bedoeld als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen. De opleiding bestaat uit economische vakken als bedrijfseconomie, bedrijfscalculatie, algemene economie en recht, belastingrecht, Engels, statistiek en verzekeringswiskunde; kennis van midden- en kleinbedrijf en management en organisatievakken. In de hoofdfase (3 jaar) wordt de leerstof uit de propedeuse verdiept en uitgebreid. In deze fase kan een keuze gemaakt worden voor een van de afstudeerrichtingen: Administratieconsulent of Registeraccountant. Uiteraard loop je in de hoofdfase een aantal stages, kort en lang.

Toelatingseisen?
Nieuwe toelatingseisen:
Havo met profiel: NT of NG (met Economie of M&O), EM, CM
Vwo met profiel: NT of NG of CM (met Economie of M&O), EM

Oude toelatingseisen:
Havo met profiel: NT of NG (met Economie 1), EM, CM (met Wiskunde A 1,2 of Wiskunde B1)
Vwo met profiel: NT of NG of CM (met Economie 1), EM

Verder leren?
Je kunt verder gaan met opleidingen van het NIVRA of het NovAA. Een aantal hogescholen biedt post-HBO-opleidingen en Mastersopleidingen aan.

Beroepsmogelijkheden
Je kunt werkzaam zijn als accountant (onder verschillende functienamen). Dat betekent het opzetten, inrichten en controleren van financiŽle administraties en het financieel beheer bij bedrijven, instellingen en organisaties, het controleren van jaarrekeningen. Je kunt bedrijven adviseren en ondersteunen. Je kunt werkzaam zijn bij accountantsbedrijven, bij banken, gemeenten, provinciale en Rijksoverheden, organisatie-, advies- en onderzoeksbureaus, voorlichtingsbureaus etc. Je kunt je ook zelfstandig vestigen.

Wat zijn de vereisten?
Dit werkveld vraagt om veelzijdige mensen. Zowel cijfermatig inzicht als goede communicatieve eigenschappen zijn noodzakelijk. Je moet zeer geÔnteresseerd zijn in de organisatie van bedrijven en instellingen en de verschillende wijzen van bedrijfsvoering. Je zult als adviseur veel persoonlijk contact hebben met de ondernemers, met alle bijbehorende zakelijke en soms ook persoonlijke gesprekken. Je gaat om met zeer vertrouwelijke informatie. Als je bij de overheid werkt, kun je in bijzondere situaties gezien worden als 'tegenstander'. Objectief zijn en je toch betrokken tonen is dan een vereiste.

Vacatures
Vacatures die openstaan voor deze studie kunt op de onderstaande link vinden.
Klik hier.