Accountancy
Accountancy

HBO Opleiding
4401
4 Jaar
Voltijd, Deeltijd, Duaal
Verkoop & Commercieel, Administratie, Economie & Financieel
2
Onbekend
€1620,-

Inhoud
De propedeuse (1 jaar) geeft je zicht op het werkveld en je maakt er kennis in met de vakken die de basis vormen van de opleiding: economische vakken als bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, algemene economie en commerciŽle economie. Verder volg je vakken als; talen, organisatiekunde, personeel en organisatie, recht, wiskunde en statistiek. Bij enkele hogescholen wordt een gezamenlijk semester aangeboden voor verschillende economische opleidingen. In de hoofdfase (3 jaar) maak je een keuze voor een studierichting of specialisatie. De leerstof wordt steeds praktijkgerichter door middel van cases. Ook het schrijven van een ondernemingsplan hoort bij het programma. Leerstofgebieden zijn onder meer: - Bank- en Verzekeringswezen;
- Bedrijfskunde;
- Business administration;
- Controller;
- Informatiekunde;
- Logistiek;
- Overheidscommunicatie;
- Bedrijfskundig management;
- Financieel management;
- Fiscaal management.

Toelatingseisen?
Nieuwe toelatingseisen*:
Havo met profiel: NT of NG (met Economie of M&O), EM, CM
Vwo met profiel: NT of NG of CM (met Economie of M&O), EM

Oude toelatingseisen*:
Havo met profiel: NT of NG (met Economie 1), CM (met Wiskunde A 1,2 of Wiskunde B 1)
Vwo met profiel: NT of NG of CM (met Economie 1), EM

Verder leren?
Je kunt verder studeren in verschillende universitaire opleidingen, zoals economische wetenschappen en rechtsgeleerdheid; opleidingen van de Bestuursacademie (HBA en HFBA); accountantsopleidingen (NIVRA), lerarenopleidingen, post-HBO-cursussen, Masteropleidingen en post-HBO-opleidingen in samenwerking met buitenlandse universiteiten.

Beroepsmogelijkheden
Je bent de deskundige op de financieel-economische kant van de bedrijfsvoering. Je kunt dit werk uitvoeren bij bedrijven en instellingen als financieel manager, hoofd financiŽle afdelingen etc. Je hebt zicht op de kosten van de bedrijfsvoering - kostencalculatie, financiering, kredieten en leningen, loonadministratie, omzet, verlies- en winstberekeningen. Je gebruikt informatiesystemen voor de verslaglegging en informatievoorziening aan directie en bestuur. Je kunt werken in bedrijven en (non-profit) instellingen, bij banken, verzekeringsmaatschappijenaccountantskantoren, belastingdienst en overheidsinstellingen.

Wat zijn de vereisten?
Je hebt zowel cijfermatig inzicht als goede communicatieve eigenschappen nodig. Er wordt een grote nauwkeurigheid en zorgvuldigheid van je gevraagd, met financieel en commercieel inzicht. Je moet zeer geÔnteresseerd zijn in de organisatie van bedrijven en instellingen en de verschillende wijzen van bedrijfsvoering. Je zult als adviseur veel persoonlijk contact hebben met de ondernemers, met alle bijbehorende zakelijke en soms ook persoonlijke gesprekken. Je moet om kunnen gaan met zeer vertrouwelijke informatie.

Vacatures
Vacatures die openstaan voor deze studie kunt op de onderstaande link vinden.
Klik hier.