Bedrijfskundige Informatica
Bedrijfskundige Informatica

HBO Opleiding
4404
4 Jaar
Voltijd, Deeltijd, Duaal
ICT, Informatica, Economie & Financieel
2
Onbekend
€1620,-

Inhoud
Het propedeusejaar geeft je zicht op het werkveld. De lesstof omvat een aantal bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische vakken zoals informatiekunde, sociologie, privaatrecht. Je werkt veel projectmatig in kleine groepen met andere studenten aan opdrachten.

Bij een aantal hogescholen wordt het eerste semester of het eerste jaar (deels) gecombineerd gegeven met (een) andere studie(s), zodat je na het eerste semester of aan het eind van je propedeuse nog kunt kiezen uit naastliggende studies.

In de hoofdfase (3 jaar) ga je verder in op de stof. Projecten worden afgewisseld met theorie en stages. Er is verschil tussen de hogescholen in de manier van onderwijs geven, maar overal is sprake van contacten met het bedrijfsleven, zodat je al tijdens je studie daarmee contact hebt en er ook opdrachten voor uitvoert. Je gaat dieper in op de organisatiekundige en informatiekundige vakken en de samenhang daartussen. Je komt vakken tegen als bedrijfseconomie, management, logistiek, programmeertechnieken, systeembeveiliging, netwerken en datacommunicatie,systeembeheer etc.

Je kunt je specialiseren in onder meer:
- IT-Management;
- Management informatica;
- Multimediatechniek;
- E-business;
- Bank en verzekeringswezen;
- Logistiek;
- Midden- en Kleinbedrijf;
- Organisatie- en systeemontwikkeling;
- Medewerker Exploitatie en beheer;
- Internetconsultant;
- Applicatieontwikkelaar.

NB. Per hogeschool worden hier zeer verschillende richtingen genoemd, dus informeer goed welke mogelijkheden jouw school heeft!

Toelatingseisen?
Havo met profiel: NT, NG, EM, CM
Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM
Let op: sommige hogescholen vragen afwijkende of aanvullende toelatingseisen; laat je hierover informeren bij de hogeschool van jouw keuze.

Verder leren?
Je kunt verder studeren in universitaire opleidingen en post-HBO-cursussen.

Beroepsmogelijkheden
Organisatiekunde, bedrijfskunde en informatica komen hier samen om de bedrijfsvoering beter te laten verlopen. Informatiesystemen staan hierbij centraal. Daarmee wordt informatie verzameld en bewerkt, en mede op grond van de resultaten daarvan kunnen beslissingen over de bedrijfsvoering, het zoeken van nieuwe afzetmarkten of het stroomlijnen van bepaalde processen genomen worden. Je kunt hiermee op veel plaatsen terecht, want er is bijna geen bedrijf of instelling meer waar gegevens niet met behulp van (ge´ntegreerde) informatiesystemen worden verzameld en bewerkt. Het hangt van je specialisatie af op welk terrein je gaat werken. Je kunt werken bij grote bedrijven op het terrein van ICT en informatie, bij softwarehouses, IT-adviesorganisaties, bij banken, instellingen in de gezondheidszorg, beleggingsmaatschappijen, productiebedrijven en de overheid. Kortom - overal waar ICT een belangrijke factor is voor de bedrijfsvoering.

Wat zijn de vereisten?
Je moet een brede belangstelling hebben voor alles wat er speelt in de bedrijfsvoering , een behoorlijke interesse in computers hebben en in het algemeen ICT-toepassingen interessant vinden. Je moet over goede communicatieve vaardigheden beschikken, analytisch kunnen denken, probleemoplossend bezig zijn, flexibel en creatief zijn. Tevens moet je goed in teamverband kunnen werken.

Vacatures
Vacatures die openstaan voor deze studie kunt op de onderstaande link vinden.
Klik hier.