Bedrijfswiskunde
Bedrijfswiskunde

HBO Opleiding
5168
4 Jaar
Voltijd, Deeltijd, Duaal
Administratie, Economie & Financieel, Wetenschappen,
2
Onbekend
€1620,-

Inhoud
De propedeuse (1 jaar) geeft je een beeld van het werkveld van de bedrijfswiskundige. Het programma is bij de meeste hogescholen gelijk aan dat van de docent wiskunde. Vakgebieden zijn: wiskunde, met onder meer algebra, lineaire algebra, kansberekeningen, statistiek, wiskundige modellen; informaticatoepassingen en programmeren; communicatieve vaardigheden en bedrijfskunde.

In de hoofdfase (3 jaar) gaat het om wiskundige en informaticavakken, naast bedrijfsorganisatorische vakken en communicatie. Je loopt verschillende stages, maakt een keuze uit de verschillende afstudeerrichtingen. Je sluit de studie af met een praktijkgerichte afstudeeropdracht.NB. Per hogeschool worden hier zeer verschillende richtingen genoemd, dus informeer goed welke mogelijkheden jouw school heeft!

Toelatingseisen?
Je bent formeel toelaatbaar met een van de volgende opleidingen:
Diploma Havo oude stijl met wiskunde B;
Diploma VWO oude stijl met wiskunde B;
Diploma Havo met profiel NT, NG, EM met wiskunde B 1, 2; CM met wiskunde B 1, 2;
Diploma VWO met profiel NT, NG, EM met wiskunde B 1, CM met wiskunde B 1;
Diploma MBO niveau 4 met natuurkunde en wiskunde.

NB: Hogescholen kunnen afwijkende eisen aan de vooropleiding stellen. Informeer goed!

Verder leren?
Je kunt verder studeren in WO-opleidingen, bijvoorbeeld wiskunde, econometrie, informatica, bedrijfswiskunde.

Beroepsmogelijkheden
Wiskundige berekeningen staan centraal in de beroepen die je kunt uitoefenen. Berekeningen die gebruikt worden bij al die bedrijven waar berekeningen van groot belang zijn voor producten en werkmethoden. Natuurlijk maakt ook informatica een belangrijk onderdeel uit van je werk, naast bedrijfsorganisatorische en economische kennis. Je kunt werken bij technisch- natuurwetenschappelijke bedrijven als Gasunie, Akzo Nobel, DSM, bij onderzoeksinstituten als KNMI, Waterloopkundig laboratorium, bij software- en informaticabedrijven, bij banken en verzekeringsmaatschappijen en bij de overheid.

Wat zijn de vereisten?
Je moet logisch en analytisch kunnen denken, zeer nauwkeurig werken, je zeer betrokken voelen bij het onderwerp. Je moet goed kunnen overleggen met andere medewerkers (ook uit andere disciplines).

Vacatures
Vacatures die openstaan voor deze studie kunt op de onderstaande link vinden.
Klik hier.