WO Biologie
Biologie

WO Opleiding
Onbekend
3 Jaar
BSc
Biologie
WO
Faculteit Bètawetenschappen
1.620,-

Inhoud
Is biologie wat voor jou? Herken jij jezelf hierin, dan is Biologie het vak voor jou!
- Je hebt een vwo-diploma in de profielen Natuur en gezondheid of Natuur en techniek met biologie 1, 2 en natuurkunde.
- Je wilt begrijpen hoe biologische processen verlopen en bent nieuwsgierig naar de relatie tussen aarde en natuur.
- Je hebt aanleg en belangstelling voor scheikunde, wiskunde en natuurkunde.
- Je wilt later gaan werken als bijvoorbeeld onderzoeker bij een universiteit, beleidsmedewerker bij een milieuvereniging of als als educatief medewerker bij een museum.
- Je kunt zelfstandig werken en bent initiatiefrijk en nieuwsgierig.

Let op!
Biologie is een wetenschappelijke opleiding, dus je moet veel literatuur lezen met een academisch taalgebruik. Veel literatuur is in het Engels geschreven. Dat is geen probleem als je een meer dan voldoende middelbare schoolcijfer voor Engels hebt.

Vraagstukken
Tijdens uw studie houdt u zich bezig met verschillende vraagstukken.
Wij geven als voorbeelden bijvoorbeeld:
Waarom zien embryo's van mens en dier er hetzelfde uit?
Hoe werkt een gif door in de voedselketen?
Hoe kun je tropische bossen het beste beheren?
Hoe worden micro-organismen ziekteverwekkend?
Wordt mannelijke vruchtbaarheid bedreigd door het milieu?
Hoe simuleer je het gedrag van een individu met een model?
Hoe kunnen we de gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur voorspellen?

Studieprogramma (Van UU)
De driejarige bachelorfase bestaat uit twee delen: de major vormt driekwart van de opleiding, het overige deel is profileringsruimte.

In het eerste jaar van de major heb je een vast programma, waarbij het hele gebied van de biologie wordt verkend. Je begint met een cursus moleculaire biologie, waarin je de cel en alle processen die zich daarin afspelen bestudeert. Daarna volg je vakken als evolutiebiologie en biodiversiteit, biologie van dieren en plantenbiologie. Bij deze vakken gaat het over de diversiteit aan levende vormen en de inwendige organisatie en fysiologie van planten en dieren. Tot slot krijg je ecologie, biotechnologie en maatschappij. Daar gaat het over de relaties tussen organismen in het milieu en hoe die relaties veranderen in de tijd.

In het tweede en derde jaar mag je zelf kiezen uit een aanbod van ruim vijftig biologische cursussen. Daarbij kun je je laten leiden door de studiepaden: adviespakketten die passen bij verschillende richtingen binnen de biologie en aansluiten op de masterprogramma’s. Je kunt kiezen uit de volgende studiepaden:
biologie en biocomplexiteit
moleculaire levenswetenschappen
organismen, ecosystemen en biodiversiteit
gedragsbiologie
educatie, communicatie & managment
Maar je bent ook vrij om je eigen studiepad uit te stippelen. Je kiest dan de cursussen die jou het meest aanspreken.

In de profileringsruimte kun je uiteenlopende vakken kiezen binnen of buiten je major, in Utrecht of aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Je kunt ook een zogenaamde minor volgen, een samenhangend pakket cursussen in een bepaald vakgebied. Bekijk het overzicht van de minors van de Universiteit Utrecht.

Bij al deze keuzemogelijkheden helpen we je uiteraard goed. We verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten over de studiepaden en cursussen van de major in het tweede en derde jaar. Ook kun je terecht bij je tutor of studieadviseur voor een advies op maat.

Werkvormen
Gedurende uw opleiding maakt u gebruik van verschillende vormen van werken:
- Hoorcolleges
- Werkcolleges
- Computer ondersteunend onderwijs
- Elektronische leeromgeving
- Practica
- Projectgericht onderwijs