Friese taal en cultuur
Friese taal en cultuur

WO Opleiding
Onbekend
4 Jaar
WO
Letteren
WO
--
Onbekend

Intro
Friesland heet tegenwoordig Frysl‚n en een aantal gemeenten tooit zich ook in het officiŽle verkeer met de Friese naam. Verwarrend? Is Franeker nu Frjentsjer en Harlingen Harns? Is het Hylper schilderkunst of schilderkunst uit Hindeloopen? Meer dan 350.000 inwoners van Friesland spreken dagelijks het Fries en varianten van de taal worden gesproken in Duitsland. Het Fries is door de Nederlandse overheid officieel erkend als tweede rijkstaal.

Toelatingseisen
Vooropleiding:
VWO-diploma, HBO-propedeuse Bijzonderheden:
Niet-Friestaligen kunnen een intensieve basiscursus Fries volgen voordat ze aan de studie beginnen.

Is deze studie iets voor jou?
Heb je passieve kennis van het Fries en heb je belangstelling voor deze tweede taal van Nederland? Of is het Fries je moedertaal en ben je geÔntrigeerd door het feit dat je spreker van een minderheidstaal bent? Wil je je verdiepen in de Friese literatuur en cultuur of voel je je betrokken bij Friesland en de Friese taal? Houd je van taal en de betekenis van taal voor mensen? Misschien is dan Friese taal en cultuur iets voor jou.

Wat houdt de opleiding precies in?
De bacheloropleiding duurt drie jaar en kent een brede opzet. Je krijgt vakken op het gebied van de theorie en geschiedenis van de Friese taal, cultuur en literatuur. Speciale aandacht is er voor het minderheidskarakter van de Friese taal en cultuur. Je krijgt bijvoorbeeld colleges over tweetaligheid en de sociale en psychologische betekenis daarvan, over theoretische opvattingen van (tweede) taalverwerving, over de rol van de literatuur in het scheppen van sociale en nationale identiteit, over de toekomst van minderheidstalen en -literaturen in de Europese Unie. Via minoren en vrije ruimte kun je je profileren in bepaalde richtingen. Zo kun je Fries combineren met een tweede taal, taalwetenschap, journalistiek, communicatie of bijvoorbeeld geschiedenis.

In de masterfase kun je je specialiseren. Er zijn vier specialisatiemogelijkheden: mediaevistiek (over het middeleeuwse Fries en zijn context), taalwetenschap (over het Friese taalsysteem in relatie tot het menselijk taalvermogen en de algemeen taalkundige principes daarvan), sociolinguÔstiek (over het gebruik van het Fries in sociologische zin: wie gebruikt(e) wanneer het Fries; welke verschuivingen doen zich daarin voor onder invloed van talige en buitentalige ontwikkelingen) en literaire cultuur (over cultuurhistorische, politieke en esthetische betekenis van Friese literaire teksten door de eeuwen heen ook in verband met voorstellingen van Frieslands identiteit).

Waar kan je terecht voor werk?
Frisisten kunnen werken als leraar of als wetenschappelijk onderzoeker. Veel afgestudeerden komen ook terecht in de culturele sector of in ambtelijke functies, de journalistiek, de onderwijskunde of de politiek. Je kunt denken aan bedrijven en instellingen als de regionale dagbladpers, de Fryske Akademy, Tresoar, Omrop Frysl‚n of de Algemiene Fryske Underrjochtkommisje.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen