Geneeskunde
Geneeskunde

WO Opleiding
Onbekend
4 Jaar
WO
Letteren
WO
--
Onbekend

Intro
Wat doet een arts op een consultatiebureau voor seksualiteit en anticonceptie? Hoe behandel je iemand met schizofrenie? Hoe vertel je iemand dat hij aan een ernstige ziekte lijdt? Hoe breng je een infuus in en hoe onderzoek je een hernia of een gebroken knie? Tijdens de studie geneeskunde leer je medische kennis toepassen in de praktijk. Je leert hierdoor hoe je patienten beter maakt of begeleidt bij het accepteren van hun aandoening.

Toelatingseisen
Vooropleiding:
- vwo-diploma met profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek (+ bi1 en 2). De andere profielen moet je aanvullen met na1, sk1, bi1 en 2 en wiB1. (M.i.v. 2010: N+T met biologie en wiskunde A of B, of N+G met natuurkunde en wiskunde A of B.) , - hbo- of wo-propedeuse of afsluitend diploma (aangevuld met na1, sk1, bi1 en 2 en wiB1 op vwo-niveau) Bijzonderheden:
Geneeskunde heeft al jaren een numerus fixus. Met ingang van cursusjaar 2009-2010 laat de opleiding maximaal 50% van de nieuwe studenten toe via decentrale selectie. Aanmelden voor 15 januari. De selectieprocedure vind je op www.rug.nl/umcg. De studie kent een beperkte zij-instroom voor een hoger studiejaar. Vanaf september 2009 is het ook mogelijk om de bachelor in het Engels te volgen, samen met buitenlandse studenten.

Is deze studie iets voor jou?
Je interesseert je voor mensen en je wilt meehelpen om het leven van zieke mensen te verbeteren. Je hebt belangstelling voor de gezondheidszorg in het algemeen. Geneeskunde is een zware studie, in die zin dat de studie veel leerstof behelst en langer dan vier jaar duurt. Het artsexamen kun je na zes jaar studeren afleggen. Je zult veel theoretische kennis moeten opdoen. Kennis alleen is niet genoeg. Er worden ook eisen gesteld aan je persoonlijkheid. Je moet goed met andere mensen om kunnen gaan en het is belangrijk dat je onder grote druk kunt werken.

Wat houdt de opleiding precies in?
De Rijksuniversiteit Groningen kent een onderwijsprogramma met een patientgerichte opzet. Je hebt hierdoor gelijk al in het eerste jaar contact met patienten. Aan de hand van patientengeschiedenissen maak je kennis met alle basiswetenschappen. Zelfstandig of in kleine groepjes werk je studieopdrachten uit. Tijdens een tweeweekse zorgstage maak je kennis met de dagelijkse gang van zaken op een ziekenhuisafdeling.

Na het tweede en derde jaar waarin je werkt aan verdieping van kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan in het eerste jaar, sluit je dit deel van de opleiding af met het bachelorexamen. Hierop sluit de driejarige masteropleiding tot arts aan. Deze bestaat uit een serie co-schappen bij verschillende afdelingen in ziekenhuizen, sociaal geneeskundige instellingen en huisartspraktijken, afgewisseld met toepassingsgerichte cursussen. Je bent basisarts als je de master hebt afgerond. Daarna kun je je specialiseren tot bijvoorbeeld huisarts of chirurg.

Waar kan je terecht voor werk?
Als arts ben je direct betrokken bij je patienten. Je bent bijvoorbeeld huisarts, kinderarts of oogarts. Je kunt ook bedrijfsgeneeskundige of psychiater worden. Als je wetenschappelijk onderzoek gaat doen naar bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen of aids, staat de patientenzorg wat verder van je af. Andere beroepsmogelijkheden zijn functies als docent of als beleidsfunctionaris binnen een ziekenhuisorganisatie of op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen