Internationale betrekkingen en internationale organisatie
Internationale betrekkingen en internationale organisatie

WO Opleiding
Onbekend
4 Jaar
WO
Letteren
WO
--
Onbekend

Intro
Moet ontwikkelingshulp beperkt blijven tot humanitaire noodhulp? In hoeverre heeft het einde van de Koude Oorlog Europa’s veiligheidspositie in de wereld veranderd? Is de Europese Unie nog bestuurbaar nu het aantal lidstaten verder is toegenomen? Hoe kan grensoverschrijdende milieuvervuiling worden aangepakt? Dienen alle Midden- en Oost-Europese landen lid te worden van de NAVO? Als je internationale betrekkingen en internationale organisatie (IB/IO) studeert, houd je je bezig met dit soort vraagstukken. De opleiding richt zich op de internationale betrekkingen, in het bijzonder op de functie en de rol van internationale organisaties.

Toelatingseisen
Vooropleiding:
VWO-diploma, HBO-propedeuse, - Gewenste vakken:
geschiedenis, economie of wiskunde, Engels, Frans, Duits Bijzonderheden:
De opleiding heeft een numerus fixus. Zie de website voor meer informatie.

Is deze studie iets voor jou?
Je hebt een brede politieke, economische en historische belangstelling. Je vindt het leuk om een vreemde taal te leren en je volgt de actuele internationale politiek in de media. Het trekt je aan om de internationale betrekkingen en de rol van internationale organisaties op een geďntegreerde manier, vanuit een historisch-politieke, economische en juridische invalshoek, te bestuderen en te onderzoeken.

Wat houdt de opleiding precies in?
De bacheloropleiding duurt drie jaar en is interdisciplinair van aard. Dat wil zeggen dat het onderwijsprogramma wordt verzorgd door verschillende faculteiten. De historisch-politieke vakken vormen de kern van je opleiding. De vakken rechten en economie die je daarnaast volgt, zijn onontbeerlijk voor het kunnen begrijpen van de actuele internationale politiek.

In je eerste jaar volg je basisvakken zoals geschiedenis der internationale betrekkingen, inleiding recht, inleiding economie en wetenschap der politiek. Verder train je je schriftelijke en mondelinge vaardigheden en begin je met een vreemde taal naar keuze (Frans, Spaans, Duits of Engels). In jaar twee verdiep je je in de historisch-politieke, de economische en juridische component. Ook ga je verder met je vreemde taal. In jaar drie kun je je specialiseren in een van de volgende thema’s: internationale veiligheid, internationale politieke economie, Europese samenwerking en integratie, veiligheid en theorie van de internationale betrekkingen, internationale orde en global governance. Daarnaast kies je een minor bij een andere studie. Je sluit je bachelor af met het schrijven van een scriptie.

Na de bachelor kun je doorstromen naar een masteropleiding. In de eenjarige maatschappelijke master verdiep je je in een van bovengenoemde thema’s en loop je stage. In de tweejarige onderzoeksmaster leg je je toe op het doen van onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen.

Waar kan je terecht voor werk?
Als je afgestudeerd bent, kun je werk vinden als internationaal beleidsmedewerker, lobbyist, diplomaat, internationaal bestuursfunctionaris, voorlichter, journalist of onderzoeker bij internationale organisaties, overheid (ambassade, ministerie, gemeente), in het internationale bedrijfsleven en de wetenschap.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen