Kunsten, cultuur en media
Kunsten, cultuur en media

WO Opleiding
Onbekend
4 Jaar
WO
Letteren
WO
--
Onbekend

Intro
Wat maakt een boek tot literatuur, een schilderij tot een beeldend kunstwerk? Waarom noemen we de ene theatervoorstelling kunst en de andere amusement? Wie bepalen dat? Wat komt er kijken bij het maken van een boek, film of cd? Hoe breng je kunst en cultuur onder de aandacht van het publiek? En waarom bemoeit de overheid zich hiermee? Dit zijn vragen waar de opleiding kunsten, cultuur en media zich mee bezighoudt.

Toelatingseisen
Vooropleiding:
VWO-diploma, HBO-propedeuse, neem contact op met de studieadviseur Bijzonderheden:
Afgestudeerden van een aantal hbo-opleidingen kunnen in aanmerking komen voor een verkort bachelorprogramma, om door te stromen naar de master.

Is deze studie iets voor jou?
Je bent geïnteresseerd in de kunsten. Je wilt doorgronden wat kunst is, en welke functie ze vervult in de samenleving. Je wilt weten waar een literair werk, een muziekstuk, een theatervoorstelling of een film uit bestaat en wat het tot een kunstwerk maakt. Je wilt ook weten hoe een tentoonstelling of theaterproductie georganiseerd wordt, hoe boeken tot stand komen, hoe je juiste sponsors vindt om een concert rond te krijgen. Je hebt dus zowel belangstelling voor de kunst zelf als voor de organisatorische aspecten ervan.

Wat houdt de opleiding precies in?
De bacheloropleiding kunsten, cultuur en media duurt drie jaar. De opleiding richt zich op de bestudering van de kunsten en van de maatschappelijke context waarbinnen deze functioneren. Behalve colleges in de geschiedenis, theorie en analyse van de kunsten, worden ook vakken op het gebied van kunstsociologie en kunstbeleid gegeven. Je verdiept je in één kunstrichting. Je kunt kiezen uit literatuur, theater/televisie, muziek (zowel klassiek als populair), film/televisie en, via een minor bij kunstgeschiedenis, beeldende kunst. Later, in de masteropleiding, kun je je ook specialiseren in de nieuwe media en digitale kunsten.

In het tweede en derde jaar kun je een van de drie specialisaties kiezen: kunst, beleid en management, analyse en kritiek, of kunsteducatie. Bij de eerste ligt de nadruk op de organisatorische aspecten van de kunstwereld, bij de tweede op de kunsten zelf, bij de derde op educatie. Alle specialisaties komen bij elkaar in de vragen wat kunst nu eigenlijk is, hoe hier in de geschiedenis over nagedacht is en wat kunst voor mensen individueel en in de samenleving betekent. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de invloed van digitalisering. Naast je major kunsten, cultuur en media kies je een minor, die gerelateerd is aan je major, en heb je een vrije ruimte.

Waar kan je terecht voor werk?
Als afgestudeerde kun je gaan werken bij schouwburgen, toneelgezelschappen, uitgeverijen, orkesten, musea, culturele festivals, de media, overheidsinstellingen en organisatie- of onderzoeksbureaus. De aard van de functies verschilt. Je kunt denken aan management- of directiefuncties, ondersteunende of beleidsfuncties, aan functies als productiemedewerker, publiciteitsmedewerker, als criticus, journalist of onderzoeker.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen