Kunstgeschiedenis
Kunstgeschiedenis

WO Opleiding
Onbekend
4 Jaar
WO
Letteren
WO
--
Onbekend

Intro
Waarom zijn Florence, Barcelona of Brugge zo boeiend? Welke verhalen zitten achter de beelden in de tuin van het Kröller-Müller Museum? Welke concepten drukken de architectuur en stedenbouw van Almere uit? Visuele kunsten en architectuur zijn een intense vorm van communicatie, met ‘het publiek’, maar ook met ieder van ons persoonlijk. De studie kunstgeschiedenis leert je hoe die communicatie in haar werk gaat en geeft je de vakkennis, precisie en professionaliteit mee om haar te ontleden.

Toelatingseisen
Vooropleiding:
VWO-diploma , HBO propedeuse Bijzonderheden:
Studenten uit verwante HBO-studies kunnen in overleg vrijstellingen voor vakken uit de bachelorfase krijgen, en doorgaan naar de master

Is deze studie iets voor jou?
Je bent geïnteresseerd in de beeldende kunst: schilderkunst, beeldhouwkunst, prenten, collages, fotografie, film en video, industrial design, body art, performances, land art, producten van digitale techniek en alle mogelijke mixen en cross-overs. Of je wilt je verdiepen in ideeën en vormgeving op het gebied van de architectuur, in de geschiedenis (en de bouw) van steden, infrastructuur en landschap. Het woord geschiedenis in de naam geeft aan dat je je breed kunt scholen. Maar ook de actualiteit is een fascinerend deel van onze culturele geschiedenis. Je wilt kunstwerken en hun betekenissen begrijpen, weten hoe en waarom ze zijn ontstaan, welke hun esthetische en culturele waarde is. En je wilt hun positie in de samenleving ontdekken– vroeger en nu.

Wat houdt de opleiding precies in?
De bachelor kunstgeschiedenis (we spreken liever over kunst- en architectuurgeschiedenis) duurt drie jaar. In het eerste jaar leer je de belangrijkste kunstwerken en gebouwen kennen vanaf de oudheid tot nu en de context waarin ze ontstonden. Ook leer je basisvaardigheden waarmee het vak wordt uitgeoefend. Vanaf het tweede jaar zoom je in op hoofdthema’s. Een studiereis naar Florence is een belangrijke training om kunstwerken in het echt te leren doorgronden. Het derde jaar geeft alle gelegenheid om je te wijden aan het door jou gekozen aandachtsgebied. Daarvan biedt de opleiding er zes aan, drie binnen de visuele kunsten en drie in de geschiedenis van architectuur, stedenbouw en landschap. Binnen deze aandachtsgebieden krijgt het thema cultureel erfgoed bijzondere aandacht. Na de bachelor kun je verder in een een- of tweejarige master, je specialiseert je dan verder in de thema’s van je keuze. Als master kunst- of architectuurgeschiedenis heb je een diploma dat internationaal gekwalificeerd is.

Waar kan je terecht voor werk?
Kunstgeschiedenis leidt op voor werk waar de kunst en visuele cultuur centraal staat. Je toegevoegde waarde zit in je ‘content’, je inhoudelijke kennis van zaken. De maatschappelijke toepassing ervan leer je vooral op je werkplek. Dat is een museum of een fotoredactie, een mediaproductiebedrijf of een cultuurcentrum, onderwijs, de beleidssfeer of het cultuurtoerisme. Of een architectuurcentrum dat tentoonstellingen en andere manifestaties organiseert. De monumentenzorg is net als de museumwereld een beroepsveld dat divers en dynamisch is.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen