Life science and technology
Life science and technology

WO Opleiding
Onbekend
4 Jaar
WO
Letteren
WO
--
Onbekend

Intro
Hoe ontstaat kanker? Wat gebeurt er in de hersenen en hoe kun je dat zichtbaar maken? Hoe krijgen we een geneesmiddel precies daar waar het z’n werk moet doen? Kunnen we uit menselijke cellen nieuwe organen maken? Als je hier belangstelling voor hebt, is de opleiding life science and technology iets voor jou!

Toelatingseisen
Vooropleiding:
- vwo-diploma , met het profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek., De andere twee profielen moet je aanvullen met wiB1, na1 en sk1. M.i.v. 2010: Natuur en Gezondheid met wiskunde B en aangevuld met natuurkunde, of Natuur en Techniek. Bijzonderheden:
In de papieren brochure LS&T zijn de toegangseisen per 2010 verkeerd vermeld. De op deze website vermelde toegangseisen zijn correct

Is deze studie iets voor jou?
In september 2006 is de vernieuwde opleiding life science and technology van start gegaan. Binnen deze opleiding zijn elementen van exacte studies, dus natuurkunde, scheikunde, farmacie, biologie en techniek samengebracht met geneeskunde. Heb je interesse in een combinatie van bčtakennis en techniek, gericht op medische vragen en toepassingen dan zijn er veel mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan.

Wat houdt de opleiding precies in?
Life science and technology is een driejarige bacheloropleiding. Het eerste halfjaar is voor alle studenten life science and technology, biologie, farmacie en farmaceutische wetenschappen gelijk en bestaat uit twee periodes van ongeveer tien weken. In de eerste periode staat de levende cel centraal en ga je aan de slag met celbiologie, biochemie, genetica en evolutie. In de tweede periode van het thema leven staat het complex organisme centraal. Je volgt dan vakken zoals fysiologie en ecologie.

Na dit gezamenlijke halfjaar kies je een major (hoofdrichting): biomedische technologie (biomaterialen, instrumentatie en medical imaging), biomedische wetenschappen (de oorzaken van ziekten van de mens), gedrags- en neurowetenschappen (gericht op de verschillende factoren die invloed hebben op hersenen en gedrag van mens en dier), moleculaire levenswetenschappen (levensprocessen op moleculair niveau) en farmaceutische wetenschappen (het ontwerp van nieuwe geneesmiddelen). Daarna ga je je verder specialiseren binnen jouw major en doe je een eigen onderzoek. Ook is er een half jaar waarin je helemaal zelf bepaalt in welk gebied je vakken wilt volgen (minor; binnen een andere major of bij een andere opleiding, in binnen- of buitenland).

Na de bacheloropleiding kun je doorstromen naar een tweejarige masteropleiding. De Rijksuniversiteit Groningen biedt masters die goed op deze bachelor aansluiten, bijvoorbeeld biomedische technologie, medische biologie of medisch farmaceutische wetenschappen.

Waar kan je terecht voor werk?
De opleiding life science and technology, gevolgd door een van de masteropleidingen, biedt een prima toekomstperspectief. Ziekenhuizen, universiteiten, onderzoeksinstituten en de industrie zitten te springen om afgestudeerden die inzichten uit meerdere vakgebieden vruchtbaar weten te combineren.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen