Nederlandse taal en cultuur
Nederlandse taal en cultuur

WO Opleiding
Onbekend
4 Jaar
WO
Letteren
WO
--
Onbekend

Intro
Kunnen apen praten? Begrijp jij altijd wat politici vertellen? Voor wie is een tekst bedoeld? Wat is het metrum van een gedicht? Wat is de oorzaak van een taalstoornis? Wie was Bredero en waarover schrijft Erwin Mortier? Taal is communicatie. Met behulp van taal maken we onze emoties, informatie en gedachten kenbaar. Neerlandici bestuderen en analyseren de Nederlandse literatuur en zij proberen teksten in een groter en historisch verband te plaatsen. Daarnaast bestuderen zij communicatieprocessen en bekijken zij hoe taal wordt gebruikt. Tenslotte besteden zij aandacht aan de taalstructuur en de geschiedenis van het Nederlands.

Toelatingseisen
Vooropleiding:
VWO, HBO-propedeuse Gewenste vakken:
moderne talen Bijzonderheden:
Afgestudeerden van de hbo-lerarenopleiding en bezitters van MO-akten Nederlands kunnen een verkort programma volgen. Tweedegraads bevoegden volgen een eenjarig programma om het bachelorgetuigschrift te halen. Eerstegraads bevoegden stromen direct in in de masteropleiding.

Is deze studie iets voor jou?
De studie Nederlandse taal en cultuur is iets voor jou, als je geinteresseerd bent in iets wat met taal en cultuur te maken heeft. Je vindt bijvoorbeeld schrijven leuk of je houdt enorm van lezen. Misschien vond je het vak Nederlands op de middelbare school al leuk.

Wat houdt de opleiding precies in?
De bachelor beslaat de eerste drie jaar van je studie. In de eerste twee jaar volg je vakken uit elk van de vier hoofdrichtingen van Nederlandse taal en cultuur: taalkunde, taalbeheersing, historische letterkunde en moderne letterkunde. In het derde jaar moet je een van de vier hoofddisciplines kiezen om je in te specialiseren. Je schrijft ook je bachelorscriptie in deze richting. Via minoren en vrije ruimte kun je je profileren in voor jou interessante richtingen. Zo kun je kiezen voor een tweede taal- en cultuurstudie, taalwetenschap, journalistiek, webdesign, film en tv, (bedrijfs)communicatie, literatuurwetenschap of middeleeuwse en renaissance studies. Na de bachelor kun je doorstromen naar de masteropleiding Nederlandse taal en cultuur van anderhalf jaar of een tweejarige educatieve of research master. Je specialiseert je dan vergaand in een van de deelgebieden van het vak. Ook kun je instromen in andere masteropleidingen, waaronder journalistiek en toegepaste taalwetenschap.

Waar kan je terecht voor werk?
Als afgestudeerd neerlandicus kun je veel kanten op. Zo kun je het bedrijfsleven in of bij de overheid gaan werken, maar je kunt natuurlijk ook het onderwijs in. Je kunt je vakkenpakket aanpassen aan de wensen van de arbeidsmarkt, zodat je als afgestudeerde een goede kans hebt op een baan.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen