Taalwetenschap
Taalwetenschap

WO Opleiding
Onbekend
4 Jaar
WO
Letteren
WO
--
Onbekend

Intro
In welk opzicht onderscheidt het taalvermogen van de mens zich van dat van een chimpansee? Hoe wordt taal in onze hersenen opgeslagen? Kun je een grammatica ontwikkelen die op elke taal van toepassing is? Taalwetenschap richt zich op het taalvermogen van de mens. Deze biologische eigenschap stelt mensen in staat taal te leren, te begrijpen, te uiten en te gebruiken. De opleiding taalwetenschap bestudeert de klank-, zins- en betekenisstructuur, en ook de werking van het taalvermogen van de mens en wat er gebeurt als er iets mis gaat met dat vermogen.

Toelatingseisen
Vooropleiding:
VWO, HBO-propedeuse

Is deze studie iets voor jou?
Je hebt grote belangstelling voor het taalvermogen van mensen. Je wilt bijvoorbeeld weten welke technieken er zijn om beelden te maken van de hersenprocessen die betrokken zijn bij taalgebruik. Of hoe je mensen die een taalstoornis hebben, moet onderzoeken. Deze studie vraagt niet alleen gevoel voor taal. Je moet ook abstract kunnen denken. Daarnaast moet je natuurlijk ook met mensen willen werken.

Wat houdt de opleiding precies in?
De bacheloropleiding taalwetenschap duurt drie jaar. In de eerste twee jaar krijg je een overzicht van het vakgebied taalwetenschap. Daarna kun je je specialiseren in neurolingu´stiek of in de theoretische taalkunde. Binnen de neurolingu´stiek wordt aandacht besteed aan de relatie tussen taal en hersenen. De meeste aandacht gaat uit naar het bestuderen van taalstoornissen: je maakt kennis met wat er mis kan gaan tijdens het leren van de moedertaal (taalontwikkelingsstoornissen) en het leren lezen (dyslexie). Bij het bestuderen van taalstoornissen van volwassenen (afasie) leer je hoe normale taalverwerkingsprocessen en communicatie verstoord kunnen raken ten gevolge van hersenletsel. De vakken die bij theoretische taalkunde worden onderwezen, hebben betrekking op de structuur van talen in het algemeen. Je rondt de bachelorfase af met een scriptie.

Na de bachelor biedt taalwetenschap verschillende masters aan: de master taalwetenschap, waarbinnen je je kunt specialiseren in neurolingu´stiek of in theoretische taalkunde, en de master speech and language pathology. Deze geeft ook een logopedische behandelbevoegdheid. Ook kun je kiezen voor de tweejarige research master linguistics.

Waar kan je terecht voor werk?
Als je je specialiseert in de neurolingu´stiek of in speech and language pathology, kun je werk vinden binnen alle sectoren waar kinderen en volwassenen met taalstoornissen onderwijs krijgen, onderzocht of behandeld worden: scholen voor kinderen met taalstoornissen, audiologische centra, revalidatiecentra en onderzoeks- en behandelcentra voor mensen met communicatieproblemen. Met de specialisatie theoretische taalkunde kun je een baan vinden in alle sectoren waarvoor een wetenschappelijke opleiding in de taalkunde nodig of dienstig kan zijn, zoals het geval is in bibliotheken, in de ict-sector of in het wetenschappelijk onderzoek.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen