Technologiemanagement
Technologiemanagement

WO Opleiding
Onbekend
3 Jaar
WO
Economie en Bedrijfskunde
WO
--
Onbekend

Intro
Dat muziek in jouw kamer beter klinkt dan in een concertzaal heb je te danken aan bedrijven die technologie weten aan te wenden voor geavanceerde producten. Maar dat gaat niet vanzelf: technologie moet georganiseerd worden. Het is de taak van technisch georiŽnteerde bedrijfskundigen om organisaties zo te ontwerpen dat zij producten ontwikkelen, voortbrengen en leveren die voldoen aan de eisen van de consument.

Toelatingseisen
Vooropleiding:
(1) VWO-diploma profiel Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek (+ ec1), Natuur en Gezondheid (+ ec1) of Cultuur en Maatschappij (+ ec1 en wiA2 of wiB1). Met ingang van 2010: toegang met E+M, N+T en N+G. Profiel C+M aanvullen met wiskunde A of B. Als je geen ec1 hebt, kun je deze deficiŽntie in het eerste jaar wegwerken., (2) HBO-propedeuse, mits wiA2 of B1 op vwo-niveau (of nieuwe wiskunde A of B op VWO-niveau.
Gewenste vakken:
wiskunde B1, natuurkunde 1, M&O en ec2
Bijzonderheden:
Hbo-gediplomeerden kunnen in aanmerking komen voor een verkort studieprogramma. De studie is minder technisch dan technische bedrijfskunde in Groningen, Eindhoven en Twente. Honours-traject voor studenten met bovengemiddelde studieresultaten.
Taal:
Nederlands
In de gedrukte versie van de RUG-brochure is de wiskunde ingangseis m.i.v. 2010 niet geheel correct weergegeven. De juiste ingangseisen staan hierboven vermeld.

Is deze studie iets voor jou?
Je hebt affiniteit met organiseren en techniek, en wilt graag weten hoe nieuwe producten en bijbehorende productieprocessen worden ontwikkeld. Je leert gestructureerd denken om de praktijk naar de theorie te kunnen vertalen en vice versa. Als bedrijfskundige werk je voortdurend met mensen: een flexibele instelling en sociale vaardigheden zijn dan ook onmisbaar.

Wat houdt de opleiding precies in?
In het eerste semester van het eerste jaar volg je vakken met studenten bedrijfskunde. Zo krijg je een indruk van beide opleidingen. Na een half jaar kun je zonder vertraging overstappen naar bedrijfskunde en omgekeerd. Je kunt in het eerste jaar ook nog de overstap maken naar technische bedrijfskunde. Na het eerste jaar kies je voor een technische richting: procestechnologie, discrete technologie of informatie- en communicatietechnologie. In het tweede jaar is er veel aandacht voor product, productorganisatie, productbeheersing, marketing en specifieke technische vakken. In het derde en laatste jaar staat vooral de integratie van het bedrijfskundig en technisch denken centraal. Het exacte deel beslaat ongeveer een derde van de opleiding. Naast de hoorcolleges maakt een flink aantal practica, opdrachten en werkcolleges de opleiding concreet en toepassingsgericht. Je sluit de studie af met een praktijkopdracht en een individuele scriptie. Na de bachelor kun je in Groningen doorstromen naar de master technology management, het research masterís programme economics and business en naar twee trajecten van de master business administration, namelijk business and ict en operations and supply chains.

Waar kan je terecht voor werk?
Technologiemanagers hebben technisch-organisatorische functies binnen productiebedrijven of dienstverlenende organisaties. Je komt ze tegen in de voedingsmiddelenindustrie, de metaalverwerkende industrie, de ict-sector, de gezondheidszorg en financiŽle instellingen. Veel afgestudeerden beginnen hun loopbaan in advies- of staffuncties. Ze participeren vaak in innovatieprojecten. Technologiemanagers zijn ook vaak werkzaam binnen afdelingen die zich bezighouden met marketing, product- en procesontwikkeling, productieplanning en -management of kwaliteitszorg.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen